För att du ska uppleva vår sajt på bästa sätt och vi ska få tillgång till för oss viktig statistik från vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som placeras tidsbegränsat på den enhet du surfar från (din dator, surfplatta eller mobiltelefon).

Läs mer om vår integritetspolicy


Godkänna vår cookie genom att klicka på knappen nedan.Våra tjänster:


Revision – t.ex. lagstadgad revision, revisionsrådgivning och övriga revisionstjänster.

Redovisning – t.ex. löpande bokföring, delårsbokslut, årsbokslut, årsredovisning och
redovisningskonsultationer. Men även andra administrativa tjänster som t.ex. löneadministration.

Konsultationer – t.ex. inkomstdeklarationer och skatterådgivning, företagsbildning, företagsvärdering,
företagsförvärv, generationsskifte, styrelserådgivning, aktieägaravtal, budgetering och
andra frågor kring ekonomistyrning samt företagsavveckling.


ALIREV Shakinghands


Copyright ©  2014. Alingsås Revision AB - All Rights eserved.