Våra tjänster:


Revision – t.ex. lagstadgad revision, revisionsrådgivning och övriga revisionstjänster.

Redovisning – t.ex. löpande bokföring, delårsbokslut, årsbokslut, årsredovisning och
redovisningskonsultationer. Men även andra administrativa tjänster som t.ex. löneadministration.

Konsultationer – t.ex. inkomstdeklarationer och skatterådgivning, företagsbildning, företagsvärdering,
företagsförvärv, generationsskifte, styrelserådgivning, aktieägaravtal, budgetering och
andra frågor kring ekonomistyrning samt företagsavveckling.


ALIREV Shakinghands


Copyright ©  2014. Alingsås Revision AB - All Rights eserved.