För att du ska uppleva vår sajt på bästa sätt och vi ska få tillgång till för oss viktig statistik från vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som placeras tidsbegränsat på den enhet du surfar från (din dator, surfplatta eller mobiltelefon).

Läs mer om vår integritetspolicy


Godkänna vår cookie genom att klicka på knappen nedan.

Artikeldatum 2018-10-25

Moms vid uthyrning av vårdpersonal – nytt ställningstagande från Skatteverket

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Det kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i somras. Nu har Skatteverket gått ut med ett ställningstagande i frågan.  I början av sommaren kom beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen: moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal. En dom som väntas få stora konsekvenser för bland annat hyrläkare, kommuner och landsting.

Nu har Skatteverket publicerat ett ställningstagande med anledning av domen. Där konstateras att den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Konsekvensen: privata och allmänna vår dmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från till exempel ett företag.

Det finns tjänster som är undantagna från moms, exempelvis sjukvårdstjänster. Det gäller när sjukvården drivs av det allmänna eller privat. Men om ett bemanningsföretag hyr ut läkare eller vårdpersonal ser det annorlunda ut. För den som inte har möjlighet att få tillbaka momsen kommer den numera att bli en kostnad.

Innan domen från Högsta förvaltningsdomstolen kom saknades praxis i Sverige när det gäller frågan om bestämmelserna om undantag från skatteplikt för sjukvård ska tolkas som så att även ett bemanningsföretags verksamhet kan undantas. Domstolen tittade därför på fall som prövats av EU-domstolen, och konstaterade därefter att det är själva uthyrningstjänsten som ska prövas mot undantagsbestämmelserna i mervärdesskattedirektivet.

- I motiveringen till domen står det att det är själva uthyrningen som ska bedömas och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, till exempel ge vård. Vi förstår att det här innebär en stor förändring för många företag och vi kommer därför att tillåta en viss omställningstid, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på

Skatteverket, i ett pressmeddelande.Skatteverket ska börja tillämpa ställningstagandet på eget initiativ från 1 juli 2019.

Charlotta Marténg

Läs mer: Uthyrda läkare slipper inte momsplikten

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen 7270-17

Copyright ©  2014. Alingsås Revision AB - All Rights eserved.