För att du ska uppleva vår sajt på bästa sätt och vi ska få tillgång till för oss viktig statistik från vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som placeras tidsbegränsat på den enhet du surfar från (din dator, surfplatta eller mobiltelefon).

Läs mer om vår integritetspolicy


Godkänna vår cookie genom att klicka på knappen nedan.

Artikeldatum 2018-10-29

Förbudet mot dubbelbestraffning ledde till undanröjt skattetillägg

En person åtalades och dömdes för skattebrott. Men påfördes ändå skattetillägg av Skatteverket. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat resning och undanröjt skattetillägget. Anledningen är förbudet mot dubbelbestraffning.

 

Sommaren 2013 kom beskedet. Det svenska skattesystemet var inte förenligt med Europakonventionen. Högsta domstolen meddelade att en person som påförts skattetillägg i skatteförfarandet inte får åtalas för ett skattebrott som avser samma oriktiga uppgift. Därmed gäller också att om den som har dömts för ett skattebrott inte heller får påföras skattetillägg för samma sak.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen haft ett ärende rörande dubbelbestraffningen på sitt bord. En person handlade med cigaretter utan att registrera verksamheten hos Skatteverket och åtalades för detta 25 mars 2009. Bara några dagar senare – 6 april – beslutade Skatteverket att påföra personen tobaksskatt och skattetillägg för samma verksamhet. Personen dömdes av tingsrätten i slutet av 2009, och överklagade Skatteverkets beslut om skattetillägg till förvaltningsrätten. Överklagande avslogs av alla instanser och när frågan den gången kom upp i Högsta förvaltningsdomstolen meddelades inte prövningstillstånd.

Men i våras meddelade Skatteverket personen att denne kunde ansöka om resning i målet. Skatteverket konstaterade att eftersom åtal väckts när beslutet om skattetillägg fattades utgjorde skattetillägget en kränkning av rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av praxis följer att det i en situation som den här finns grund för resning. Domstolen beviljar resning och undanröjer skattetillägget.

Charlotta Marténg


Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2259-18

Copyright ©  2014. Alingsås Revision AB - All Rights eserved.