Vi värnar om din integritet och säkerhet. GDPR-lagen för behandling av personuppgifter ställer höga krav på öppenhet och tydlighet kring hur personuppgifter hanteras och sparas. För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter har vi samlat informationen om detta i nedanstående två dokument.


Våra policy dokument:

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  2014. Alingsås Revision AB - All Rights eserved.