Artikeldatum 2019-03-22

Återbäring i april – missa inte detta datum

2 april. Det är datumet du inte får missa om du vill få tillbaka skattepengar redan i april. Då ska inkomstdeklaration 1 vara inlämnad och godkänd utan ändringar.

I tisdags, 19 mars, öppnade deklarationen. Redan första timmen deklarerade 45 000 personer och när dagen var slut hade 699 000 personer skickat in sin deklaration. Skatteverket uppger också att 1,7 miljoner utnyttjade möjligheten att logga in och titta på sin deklaration digitalt.

Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket, konstaterar att många var nyfikna på om de skulle få pengar tillbaka.

– En hel del passar på att deklarera när de ändå är inne i tjänsten, säger hon.

För den som vill deklarera är det inte nödvändigt att vänta på pappersdeklarationen eller ha en digital brevlåda. Har du BankID är det bara att logga in på Skatteverket.se eller i Skatteverkets app och deklarera.

Har du inga ändringar att göra i deklarationen och vill ha tillbaka skatteåterbäringen redan i april? Då är det datumet 2 april du ska hålla koll på. Senast 2 april ska din deklaration vara godkänd utan ändringar. Skatteverket meddelar på sin sida att det är tre punkter som behöver vara uppfyllda för att pengarna ska kunna betalas ut i april:
•Deklarera digital, i appen eller e-tjänsten.
•Deklarera senast 2 april 2019.
•Godkänn deklarationen utan att ändra eller lägga till något.

Om alla tre ovanstående kriterier är uppfyllda kommer pengarna att betalas ut mellan 9 och 12 april, alltså innan påsk.

Vad räknas då som en ändring eller ett tillägg i deklarationen? Prata med din revisor/redovisningskonsult för att få hjälp. På skatteverket.se listas några exempel, bland annat följande:
•om du har sålt en bostad och ska lämna in bilaga K5 eller K6,
•om du har sålt aktier och ska lämna in bilaga K4,
•om du driver enskild näringsverksamhet och ska lämna in NE-bilagan,
•om du är delägare i ett aktiebolag eller handelsbolag och ska lämna in bilaga K10 respektive N3A,
•om du begär avdrag, till exempel reseavdrag.

Charlotta Marténg

Lyssna på: Reko-podden, avsnitt 8 deklarationer

Läs mer: Skatteverket Dags att deklarera

Artikeldatum 2019-03-21

HFD: Förhandsbesked kan inte ges i efterhand

En delägare i ett aktiebolag ville veta om bolaget var ett fåmansbolag. Skatterättsnämnden sa nej. Skatteverket överklagade. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att Skatterättsnämnden inte borde ha tagit upp frågan över huvud taget.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har undanröjt ett beslut från Skatterättsnämnden. Det handlar om en person, AA, som i mars 2017 köpte andelar i bolaget X. AA arbetar själv i ett dotterbolag till bolaget X.

I september 2017 ansökte AA om ett förhandsbesked för att få veta om bolaget X är ett fåmansföretag. Till saken hör att bolagets huvudägare i januari 2015 överlät aktier motsvarande minst 50 procent av rösterna i bolaget till en stiftelse som huvudägaren hade bildat.

Om förhandsbeskedet skulle innebära att bolaget X inte är ett fåmansföretag på den grundvalen ville AA veta om bolaget X ändå kan betraktas som ett fåmansbolag med tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt.

Skatterättsnämnden meddelade att bolaget X inte är ett fåmansföretag och att bolaget inte heller kan betraktas som ett fåmansföretag med tillämpning av lagen mot skatteflykt.

Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverket yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras med den innebörden att bolaget X utgör ett fåmansföretag när fåmansföretagsreglerna tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver att möjligheten att få förhandsbesked finns för att man, inför till exempel en planerad affär, ska kunna få veta vilka de skattemässiga följderna blir. Avsikten är inte att ge en alternativ ordning för prövning i efterhand av transaktioner som redan är gjorda, som i det här fallet.

Då AA redan köpt andelarna i bolaget X kan det inte varit viktigt för honom att få ett förhandsbesked menar Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett motiv för Skatterättsnämnden för att ge ett förhandsbesked kan vara att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande. Men så var inte fallet den här gången, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver:

”Skatterättsnämnden borde således inte ha prövat ansökningen. Förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen avvisas.”

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3977-18

Artikeldatum 2019-03-20

Filmer som hjälper dig med bokföringen

Är du ny företagare och vill lära dig grunden i bokföring? Bokföringsnämnden har tagit fram 13 filmer som utgår från handledningen Att föra bok.

Bokföringsnämnden har gett ut Att föra bok – en handledning i bokföring. Där finns råd och tips kring hur en välskött bokföring bör se ut, hur en verifikation ska se ut och ordnas, grunderna i den löpande bokföringen, årsbokslut, årsredovisning och mycket mer.

Nu har Bokföringsnämnden utökat sitt informationsmaterial. Nyligen publicerades 13 filmer om bokföring, med kortfattad information kring vad du som företagare behöver veta.

Filmerna finns på Bokföringsnämndens webb.

Artikeldatum 2019-03-20

Då vill Bolagsverket att digital årsredovisning för K2- och K3-bolag blir ett måste

När kan det bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt? Redan från 1 januari 2021 anser Bolagsverket när det gäller aktiebolag som följer K2 och K3

Bolagsverket har ett uppdrag från regeringen att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Nyligen publicerades en delrapport där myndigheten bland annat tittar på frågan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar från aktiebolag som följer regelverken K2 och K3. Bolagsverkets bedömning är att det ska vara möjligt från räkenskapsåret som inleds 1 januari 2021.

Sista januari hade cirka 7 000 valt att lämna in årsredovisningen digitalt, och enligt Bolagsverket är det färre än beräknat. I delrapporten skriver Bolagsverket att innan ett obligatorium införs är det viktigt att företagen i större utsträckning väljer att lämna in årsredovisningen digitalt. För att nå dit vill Bolagsverket fokusera på tre förenklingsområden; utökade kontroller innan årsredovisningen lämnas in, digitala underskrifter av årsredovisningen och förbättrat stöd för företagens behov.

Något som både företagare och ombud har ett stort behov av är att ombuden ska kunna skicka in årsredovisningen digitalt åt sina kunder precis som de gör på papper. Med stöd av Vinnova undersöker myndigheten möjligheterna för en nationell behörighetslösning. I nuläget är utredningen i en tidig fas. Någon tidsplan för dessa åtgärder vill Bolagsverket i nuläget inte spekulera i.

Vad innebär det för företagaren om riksdagen fattar beslut att det ska bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt?

– För dig som företagare är det inte så dramatiskt. Driver du ett aktiebolag innebär det att årsredovisningen ska skickas in digitalt och inte på papper, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare Bolagsverket.

Om obligatorisk inlämning digitalt blir verklighet rekommenderar hon att företagaren pratar med sin konsult så att denne känner till vad som gäller och att programvara som stödjer den digitala processen finns. På bolagsverket.se finns en uppdaterad lista över vilka programvaruleverantörer som stödjer digital inlämning av årsredovisningar.

– Din konsult laddar upp årsredovisningen, bjuder sedan i dig och du loggar in och skickar in årsredovisningen med hjälp av e-legitimation, säger Nina Brede.

Sofia Hadjipetri Glantz

Charlotta Marténg

Läs mer: Bolagsverkets delrapport Uppdraget att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer

Läs mer: Här är fyra företagare som redan har lämnat in digitalt

Läs mer: Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt


FAKTA:

Bolagsverket har även gjort en enkät kring vad företagare tycker om obligatorisk inlämning. En sammanfattning av huvudinsikterna är:
•Företagarna vill inte känna känslan av tvång då digitalisering kommer naturligt. Viktigt med valfrihet.
•Krav och kostnader slår olika hårt för stora respektive mindre företag och vi behöver ta hänsyn till små företags förutsättningar.
•Lika enkelt som det analoga men samtidigt ställer företagarna högre krav på service på digitala tjänster.
•Informera i god tid och inför varsamt under en övergångsperiod.
•Involvera alla aktörer som är berörda av årsredovisningsprocessen för att säkerställa att det blir ett naturligt flöde i hela processen.

Källa: Utredning om förutsättningar för obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar

Artikeldatum 2019-03-19

Arbetskläder och förmånsbeskattning – det här gäller

Jag arbetar som artist, visst kan jag göra avdrag för mina scenkläder? Så svarar Resultats experter.

Kläder räknas normalt som privata levnadskostnader och kan inte dras av i deklarationen. Men vad gäller om jag arbetar som artist – visst kan jag göra avdrag för mina scenkläder då?

Det beror helt på vilken typ av kläder du använder på scen. Är det klädsel som även skulle lämpa sig för privat bruk, till exempel kostym eller klänning, är det en skattepliktig förmån. Scenkläderna måste märkbart avvika från vanliga kläder och inte antas komma att användas för privat burk, till exempel som en clowndräkt.

Skatteverket anser att följande krav behöver vara uppfyllda för att kläderna skall slippa bli förmånsbeskattade:
•utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten
•vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda
•vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap
•vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer: Skatteverket om när kläder är skattefria

Artikeldatum 2019-03-18

Ingen moms på separat el och vatten vid bostadsupplåtelse

När en bostad upplåts med el och vatten räknas det som en helhet. Därför gäller undantag från skatteplikt. Detta även om förbrukningen av el och vatten mäts och debiteras separat från hyran eller avgiften. Skatterättsnämnden går därmed emot Skatteverkets tolkning.

I EU:s energieffektiviseringsdirektiv ingår att nya flerbostadshus ska ha individuell mätning och debitering av till exempel el och vatten, där det är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Detsamma gäller när befintliga flerbostadshus renoveras.

I februari förra året publicerade Skatteverket ett ställningstagande där myndigheten ansåg att tillhandahållandet av bostaden respektive el och vatten skulle ses som två separata tillhandahållanden, varvid tillhandahållandet av el och vatten utgjorde en separat momspliktig transaktion.

Ett aktiebolag och två bostadsrättsföreningar har begärt förhandsbesked hos Skatterättsnämnden rörande frågan.

Aktiebolaget X bygger nya hyreslägenheter med separat mätning och debitering av kall- och varmvatten.

Bostadsrättsföreningen Y ska upplåta bostadsrätter i framtiden och kommer då att specificera kostnaden för förbrukningen av varmvatten och el separat på fakturan för de boendes avgift till föreningen.

Bostadsrättföreningen Z ska införa individuell mätning och debitering för el i befintliga lägenheter.

Tre frågor ställdes till Skatterättsnämnden:
•Handlar det om sammansatt tillhandahållande av bostad med el och/eller vatten som är undantaget från skatteplikt?
•Om svaret är nej, gäller då skatteplikt för tillhandahållande av el och/eller vatten?
•Om det föreligger skatteplikt för tillhandahållande av el/och eller vatten, är det då möjligt att dra av kostnaden för installation av el och/eller vatten från ingående skatt?

Skatterättsnämnden hänvisar till EU-domstolens dom i målet Wosjkowa, C-43/14. Skatterättsnämnden skriver att om en fastighet som bjuds ut till uthyrning ur ett ekonomiskt perspektiv framstår som en helhet, med tillhörande tjänster, kan uthyrningen och tjänsterna ses som ett sammansatt tillhandahållande som är undantaget från skatteplikt. Tillgången till el och vatten är nödvändig för att lägenheterna ska kunna nyttjas som bostad. Därför är tillhandahållandet av el och/eller vatten en underordnad upplåtelse av bostad.

Upplåtelsen ska således ses som en helhet och omfattas av undantaget från momsplikt för upplåtelse av bostad. Därmed är den första frågan besvarad och därför faller de två följande frågorna bort, enligt förhandsbeskedet.

Björn Dickson

Skatterättsnämnden 31-18/I

Artikeldatum 2019-03-15

Så här blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften

Resultat skrev i förra veckan om regeringens förslag om likvärdig skatt vid generationsskifte. Så här blev propositionen om de nya skattereglerna.

Förslaget innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Dessa regler föreslås tillämpas på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som överlåtits efter 30 juni 2019.

I propositionen finns även förslaget att andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret, eller något av de fem föregående beskattningsåren, varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar. Vid tillämpningen av utomståenderegeln ska det bortses från undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2019.

Här kan du läsa propositionen i sin helhet: Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag prop 2018/19:54

Propositionen har nu lämnats till riksdagen. Därifrån skickas det sedan till ett av riksdagens utskott, som fördjupar sig i förslaget och i sin tur lämnar ett förslag till hur det tycker att riksdagen ska besluta.

Charlotta Marténg

Läs mer: Likvärdig skatt vid generationsskifte föreslås (artikeldatum 2019-03-08)

Artikeldatum 2019-03-14

Resultats experter svarar på vad som krävs för att traktamentet ska vara skattefritt

Vad gäller när jag åker till annan ort för att arbeta för mitt företag?

Svar: När du lämnar din ordinarie bostad för att göra något som har med företaget att göra, kan du få göra avdrag för de merkostnader som uppkommer i samband med resan, ett så kallat traktamente. Traktamentet är skattefritt upp till ett schablonbelopp på 230 kronor för en hel dag.

Det krävs dock vissa saker för att traktamentet skall vara skattefritt: tjänsteresan måste ske med minst en övernattning och orten måste ligga utanför en radie av fem mil från din ordinarie bostad. Det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppet och om det gör det skall den överskjutande delen beskattas så som lön.

Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer: Skatteverket om traktamenten

Artikeldatum 2019-03-13

Kammarrätten sa ja till avdrag för solceller

Det är tillåtet att göra avdrag för moms för en investering i en solcellsanläggning för bostäder – i den utsträckning som anläggningen också producerar el som säljs externt. Det säger kammarrätten. Men Skatteverket håller inte med.

Kammarrätten i Stockholm har i två domar avgjort frågan avdrag för moms och solceller. Domarna handlar om två makar som har investerat i en solcellsanläggning på sin fastighet. Anläggningen producerar överskottsel som makarna säljer på den öppna marknaden.

Skatteverket anser att paret ska betala moms för hela investeringen i solcellsanläggningen, även i den utsträckning som anläggningen producerar el som säljs externt.

Men kammarrätten anser att avdragsförbudet för stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagens 9 § kap 8, inte är tillämpligt för den el från solcellsanläggningen som säljs på den öppna marknaden. Därför ska det vara tillåtet att göra avdrag för moms för den delen av solcellsanläggningen, enligt kammarrätten.

Skatteverket anser däremot att hela solcellsanläggningen omfattas av avdragsförbudet, även om anläggningen producerar överskottsel som säljs på den öppna marknaden. Därför överklagar Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.

Björn Dickson

Skatteverket rättsfallskommentar dnr 202 99922-19/111

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 120-123-18 och mål nr 124-127-18

Artikeldatum 2019-03-12

Bara friskvård under november och december kan betalas efter årsskiftet

En arbetsgivare kan betala friskvårdsbidrag i november och december och föra över det på det följande årets bidrag. Skatteverket har förtydligat och preciserat vad som gäller.

En arbetsgivare får betala bidrag för en anställds friskvård, till exempel månadskort på ett gym, till ett mindre värde. Enligt Skatteverket runt 5 000 kronor, men Skatterättsnämnden kom tidigare med ett beslut där ett friskvårdsbidrag på 6 500 kronor ansågs vara förmån av mindre värde. Frågan kommer att prövas i högre instans.

Grundregeln är att den anställde slipper betala förmånsskatt, men bara för det beskattningsår då friskvården betalades. Skatteverket medger att en del av friskvårdsbidraget för ett år betalas av arbetsgivaren under året därpå.

Nu förtydligar Skatteverket och skriver att detta gäller för de betalningar som en anställd gör under november och december, inte i ”slutet av” ett år. Dessutom preciserar Skatteverket att bakgrunden till detta medgivande är att ”hänsyn tas till arbetsgivarens lönerutiner som ofta stängs i början av december”. Tidigare stod det att ”hänsyn kan tas till arbetsgivarens lönerutiner osv.”

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets vägledning kring friskvårdsbidrag

Artikeldatum 2019-03-11

Avdrag för lantmäterikostnader vid nybildning av fastighet

Hur ska kostnaderna för avgifter till Lantmäteriet behandlas vid beräkning av kapitalvinst? Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande.

Den fråga som Skatteverket utgår från i ett ställningstagande är hur avgiften till Lantmäteriet ska behandlas när kapitalvinsten beräknas. Vid exempelvis avstyckning av en fastighet uppkommer en avgift till Lantmäteriet. Enligt praxis får avgiften inte dras av som en löpande driftsutgift i näringsverksamhet (när det gäller näringsfastighet) eller i inkomstslaget kapital (när det gäller privatbostadsfastighet). Avgiften anses inte vara en utgift för att förvärva och bibehålla en inkomst. I stället gäller att avgiften beaktas vid kapitalvinstberäkningen när fastigheten sålts, och den ska då ingå i omkostnadsbeloppet.

Det finns två metoder för att beräkna omkostnadsbeloppet när en del av en fastighet säljs, skriver Skatteverket:

Metod 1 utgår från förhållandena på den del av fastigheten som säljs. Här hamnar hela avgiften till Lantmäteriet på den nybildade fastigheten.

Metod 2 utgår från hur stor försäljningsintäkten är i förhållande till hela den ursprungliga fastighetens marknadsvärde. Här hamnar en del av avgiften till Lantmäteriet på den del av den ursprungliga fastighetens som säljs.

I ställningstagandet på Skatteverket ges några exempel på hur det kan bli.

Björn Dickson

Skatteverkets ställningstagande dnr 202 826772-19/111

Artikeldatum 2019-03-08

Likvärdig skatt vid generationsskifte föreslås

Vid generationsskifte i fåmansföretag ska skatten vara lika oavsett om företaget överlåts till en närstående eller utomstående. Det föreslår nu regeringen.

Propositionen som läggs fram härstammar från utredningen ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” och handlar om att underlätta för familjer vid generationsskifte. Förslaget är helt i linje med den sakpolitiska överenskommelse regeringspartiet gjort tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

Dagens regler innebär att om ett fåmansföretag säljs till en närstående kan skatten bli högre än om företaget säljs till en utomstående person. I propositionen föreslås att det ändras och regeringen vill se ett undantag från bestämmelsen om så kallad samma eller likartad verksamhet.

– Det här underlättar för att företag kan fortsätta att drivas inom familjen när någon går i pension. Det är viktigt eftersom familjeföretag är en central del av svensk ekonomi och står för ett stabilt och långsiktigt ägande, säger finansminister Magdalena Andersson, S.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och auktoriserad skatterådgivare, välkomnar att företagare som generationsskiftar inom familjen nu får lika bra skatteregler som den som säljer företaget externt.

– Nu återstår att även ta bort den så kallade 4-procentsregeln så att ägare till små och stora fåmansföretag behandlas lika. Den här frågan pekade jag tillsammans med FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman på hösten 2018. Nu får vi se om droppen urholkar stenen även i denna fråga, säger han.

I propositionen föreslår regeringen ytterligare en förändring och det är i syfte att hindra kringgåenden. Ändringen innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, utvidgas. Med förslaget som nu läggs ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Charlotta Marténg

Artikeldatum 2019-03-07

Ingen moms vid uthyrning av företagsbostäder

Att hyra ut företagsbostäder i över fyra månader är inte momspliktig rumsuthyrning. Det meddelar Skatterättsnämnden. Beslutet har överklagats.

Ett bolag som hyr ut möblerade bostäder till företag, organisationer och myndigheter har vänt sig till Skatterättsnämnden för ett förhandsbesked. I dag hyrs bostäderna ut per dygn, per vecka eller per månad. Bolaget vill veta om det blir fråga om momspliktig rumsuthyrning om det hyr ut bostäderna på ännu längre tid än i dag.

Uthyraren tar upp två konkreta exempel:
•Ett företag bokar en företagslägenhet för fem månader. Bokningen ger möjlighet att förlänga tiden men den möjligheten utnyttjas inte.
•Ett företag bokar en företagslägenhet för fyra månader. Därefter görs en ny bokning och lägenheten hyrs ut till samma företag under ytterligare sju månader.

Uthyraren tyckte att båda uthyrningarna är momsskyldig korttidsupplåtelse. Bland annat framhöll uthyraren att hyran för bostäderna betalas per dygn, som i hotellbranschen, och att man konkurrerar med hotellen.

Men Skatteverket anser att uthyrningarna inte är tillhandahållande av tillfällig logi enligt mervärdesskattelagens mening. Tidsgränsen fyra månader är lämplig. Sex månader skulle kunna medföra att uthyrning av möblerade bostäder per termin till studenter beläggs med moms, anser Skatteverket.

Skatterättsnämnden ger Skatteverket rätt och skriver att den här formen av uthyrning inte är sådan aktiv upplåtelse som när hotell hyr ut rum. Den avgörande skillnaden är att hotellrum hyrs ut för korta vistelser.

Här är det i stället fråga om ett kontinuerligt utnyttjande av lägenheterna. Därmed handlar det här om undantagen upplåtelse av fastighet som avses i mervärdesskattelagens kapitel 3 paragraf 2.

Björn Dickson

Skatterättsnämnden 20-18/1

Artikeldatum 2019-03-06

Så påverkas du när uppgifter sekretessbeläggs hos Skatteverket

Uppgifter som saldo och in- och utbetalningar på skattekontot omfattas från och med i dag av sekretess. Ska uppgifterna delas med tredje part måste du ge i uppdrag åt Skatteverket att förmedla skattekontohistoriken.

Skatteverket har gjort en fördjupad analys av offentlighet och sekretess i beskattningsdatabasen då myndigheten strävar efter att kunna lämna ut mer uppgifter digitalt. Resultatet av analysen blev istället att många av uppgifterna som tidigare varit offentliga enligt Skatteverket från och med 6 mars omfattas av sekretess. Exempel på sådana uppgifter är saldo, samt in- och utbetalningar på skattekontot.

– Lagens syfte är att värna om integritet för personliga och ekonomiska förhållanden. Nu när vi har gjort en fördjupad analys som lett till en ny tolkning så behöver vi ta konsekvensen av det. Jag har stor förståelse för det besvär som det nya ställningstagandet orsakar hos många som använder uppgifterna. Många uppgifter, exempelvis beslut, är fortfarande offentliga, men det innebär förstås en omställning nu när vi ändrar vår syn på sekretessen, säger Gunnar Svensson, rättslig expert på Skatteverket.

Alla uppgifter på skattekontot kan fortfarande lämnas ut till den som äger eller har behörighet till skattekontot, efter legitimering. Uppgifterna kan också skickas hem till folkbokföringsadressen. Den som har behörighet till ett skattekonto kan också uppdra åt Skatteverket att förmedla skattekontohistorik till en tredje part. Det görs i e-tjänsten Skattekonto på skatteverket.se.

– Vi hoppas att detta ska komma till god nytta för företag som behöver lämna utdrag till andra. Det finns också möjlighet att utse ombud, som på det sättet får åtkomst till uppgifterna. Om den som ska ha uppgifterna har en digital brevlåda för myndighetspost får de dessutom uppdraget digitalt, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den som vill ta reda på om ett företag har en skuld, till exempel i samband med en upphandling, måste numera vända sig till Kronofogden i stället för Skatteverket.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande dnr 202 116090-19/111

Dessa uppgifter på skattekontot omfattas av sekretess:
•Ingående saldo
•Utgående saldo
•Inbetalningar
•Utbetalningar
•Räntor
•Restföring (även återtagen restföring)
•Spärrar (på egen begäran och på Skatteverkets initiativ)
•Anmält mottagarkonto (både om/att det finns och vilket konto)
•Betalningsuppmaningar
•Krediteringar (stöd m.m.)
•Av arbetsgivaren avdragen preliminär skatt
•Beslut om räntebefrielse

Dessa uppgifter är fortsatt offentliga:
•Beslut om slutlig skatt
•Debiterad preliminärskatt
•Moms att betala eller att återfå
•Arbetsgivaravgifter att betala eller få tillbaka
•Punktskatt, att betala eller att återfå
•Anstånd med betalning av skatt
•Samtliga omprövningsbeslut på ovanstående grundbeslut oavsett om uppgifterna tas från grundsystemet eller från skattekontot.

Artikeldatum 2019-03-05

Ersättning för arbetsskada kan ge skattelindring

Engångsersättning för förlorad framtida inkomst kan ge skattelindring. Men bara en gång för en och samma personskada, oavsett om pengarna betalas ut under olika år. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om skattelindring och ersättning för personskada. En man, AA, hade drabbats av en arbetsskada. Under 2012 fick mannen ersättning för förlorad inkomst från sin trygghetsförsäkring.

Man kan få sådan ersättning i form av ett engångsbelopp, som en livränta eller som en blandning av båda. AA valde att ta emot ersättningen som ett engångsbelopp.

Beskattningen av en ersättning blir olika beroende på om den tas ut vid ett tillfälle eller under lång tid, till exempel som livränta. Därför finns en lindring av beskattningen för den som tar ut ersättningen i form av ett engångsbelopp – bara 60 procent av summan är skattepliktig. Skattelindringen gäller upp till 15 prisbasbelopp. På summor högre än så betalas vanlig skatt.

AA hade fått ersättning för förlorad inkomst på grund av sin skada under 2012 och 2017. Han räknade också med att få ersättning under 2018 och 2019. AA vände sig till Skatterättsnämnden för ett förhandsbesked: Skulle någon del av den ersättning han fick under 2017, och eventuellt under 2018 samt 2019, vara skattefri? Så länge som ersättningen inte översteg 15 prisbasbelopp per år tyckte AA att bara 60 procent av ersättningen skulle vara skattepliktig.

Skatterättsnämnden sa nej, och frågan fördes vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som går på Skatterättsnämndens linje och därmed ger Skatteverket rätt. När en person får flera engångsbelopp för en och samma skada ska den skattefria summan vara högst 15 basbelopp. Den mest närliggande tolkningen enligt Högsta förvaltningsdomstolen är att skattelindringen ska gälla för alla utbetalningarna tillsammans, när de gäller en och samma skada. Det gäller även om pengarna betalas ut under olika år.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2658-18

Fotnot: Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

Artikeldatum 2019-03-04

Pengar att söka hos Tillväxtverket

Funderar du på att ta ditt företag ut på nya marknader? Nu kan du söka stöd hos Tillväxtverket. Pengarna kan även användas för att utreda frågor kopplade till Brexit.

Nu kan du söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Stödet vänder sig till små företag som vill ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. En förutsättning för att ha en möjlighet att få stödet är att företaget har två till 49 anställda och en omsättning på minst tre miljoner kronor. Företaget måste också ha en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader.

Nytt för i år är att företag som bedriver handel med Storbritannien under 2019 kan använda affärsutvecklingschecken för internationalisering för att utreda frågor kopplade till Brexit.

Hur mycket pengar går då att få i stöd? Checken kan vara mellan 50 000 och 250 000 kronor, och maximalt hälften av vad internationaliseringsprojektet kostar totalt. Resten ska företaget bekosta.

Läs mer: Tillväxtverket – checkar för internationalisering

Artikeldatum 2019-03-01

Glöm inte deklarationen för särskild fastighetstaxering

Snart är det dags att lämna in deklarationen för särskild fastighetstaxering. 4 mars ska den vara inskickad till Skatteverket.

Är du fastighetsägare och berörs av den särskilda fastighetstaxeringen? Då ska du ha fått ett meddelande från Skatteverket, som har skickat ut fastighetsdeklarationer eller ett digitalt meddelande till dem som berörs.

Omfattas gör nybildade eller förändrade fastigheter av typerna småhus eller lantbruk. Med förändrade fastigheter menas till exempel att det skett en nybyggnation på en tomtmark.

Skatteverket uppmanar dem som ska deklarera att använda e-tjänsten. Den som väljer att deklarera på papper ska skicka in deklarationen till Skatteverkets inläsningscentral. Deklarationen ska vara inskickad 4 mars.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket - deklarera lantbruk

Läs mer: Skatteverket – deklarera småhus

Artikeldatum 2019-02-28

Då kan Skatteverket återkalla godkännandet av F-skatt

Den som begär att bli avregistrerad för mervärdesskatt, eller som arbetsgivare, kan samtidigt få sitt godkännande för F-skatt återkallat av Skatteverket. Det framgår av ett nytt ställningstagande från myndigheten.

Skatteverket har publicerat två ställningstaganden som rör F-skatt. Det ena handlar om återkallande av F-skatt och det andra om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas.

Ett godkännande för F-skat kan efter övervägande återkallas när en juridisk person upphör att bedriva verksamhet utan att den juridiska personen upplöses. Till exempel kan det handla om juridiska personer som begär att få bli avregistrerade för mervärdesskatt, eller som arbetsgivare med motiveringen att man inte längre bedriver någon verksamhet. Skatteverket har uppmärksammat att det händer, utan att den juridiska personen samtidigt begär att få godkännande för F-skatt återkallat.

Myndigheten skriver i ställningstagandet att godkännandet för F-skatt under sådana omständigheter kan återkallas efter övervägande. Detsamma kan gälla om andra omständigheter tyder på att den juridiska personen under en längre tid, mer än ett år, inte bedriver någon verksamhet.

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet

Det andra ställningstagandet som publicerats rör frågan om F-skatt när tillstånd att visats i Sverige saknas. Frågan som uppkom var om en person från ett land utanför EES-området, eller Schweiz, och som behöver tillstånd från Migrationsverket för att vistas i Sverige kan godkännas för F-skatt när sådant tillstånd saknas.

Skatteverket konstaterar att en person som saknar tillstånd att vistas i Sverige inte har möjlighet att bedriva näringsverksamhet här i landet, och därför kan denne heller inte få ett godkännande för F-skatt. Om personen driver näringsverksamhet i Sverige, men inte längre har laglig rätt att vistas i landet, ska också få sitt godkännande för F-skatt återkallat.

Den som däremot har rätt att vistas i Sverige under en tremånadersperiod, och som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige, kan anses uppfylla kravet på yrkesmässighet under den perioden. Det förutsätter dock att övriga förutsättningar för godkännande av F-skatt är uppfyllda skriver Skatteverket i ställningstagandet.

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas

Charlotta Marténg

Artikeldatum 2019-02-27

Högre moms för PT online än på gym

Träningstjänster har normalt sex procents moms. Men inte om de erbjuds online. Då är momssatsen 25 procent.

Vanligt är att ta ut 25 procents moms på tjänster, men det gäller inte alla. Är det tjänster som har koppling till idrottsverksamhet är momsen normalt på sex procent. På Skatteverkets webb står bland annat att sex procents moms normalt gäller:
•idrotter som utövas i Riksidrottsförbundets medlemsförbund
•styrketräning, jazzdans, aerobics, workout och kampsporter
•tjänster som har ett nära samband med idrott, till exempel tillgång till redskap och uthyrning av baddräkter, handdukar, skridskor och racketar

Den som tillhandahåller en tjänst som personlig tränare på ett gym omfattas också av sex procent moms. Om tjänsten tillhandahålls online är det däremot 25 procents moms som gäller.

Skatterättsnämnden prövade i höstas en fråga från en tränare som tillhandahåller just en träningstjänst online. Syftet är att hjälpa kunderna att få en sundare livsstil genom motion och träning. Kunden kommunicerar med tränaren bland annat genom ett inledande chattsamtal och får sedan ta del av ett individuellt träningsschema. Varje vecka görs en uppföljning och kund och tränare har en löpande dialog via chatten.

Tränaren vände sig till Skatterättsnämnden för att få veta om tjänsten betraktas som idrott och därmed har sex procents moms eller om det ska vara 25 procents moms. Skatterättsnämnden anser att kunden i detta fall inte bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och menar att det inte har någon betydelse att tjänsten liknar en personlig tränare på gym. Förhandsbeskedet som slår fast att det är 25 procents moms som gäller har inte överklagats.

Charlotta Marténg


Läs mer: Skatterättsnämnden 21-118/I

Läs mer: Skatteverket om momssats på varor och tjänster

Artikeldatum 2019-02-12

Det här granskar Skatteverket 2019

Byggsektorn, bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Det är verksamheter som Skatteverket kommer att granska extra under 2019.

Under tisdagen presenterade Skatteverket vilka branscher som kommer att granskas extra i år. Som tidigare år berörs branscher där risken för svartarbete bedöms vara stor. I år handlar det i första hand byggsektorn, bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Granskningen innebär bland annat att Skatteverket gör kontroller på arbetsplatser och arbetar förebyggande med upphandlingsfrågor.

Tillsammans med sju andra myndigheter kommer Skatteverket att delta i myndighetssamverkan mot osund konkurrens. Det handlar om att sätta stop för exploatering av arbetskraft, arbetsmiljöfusk och svartarbete.

– Det är viktigt att Skatteverket upptäcker fel och motverkar fusk. Vår kontroll ska vara legitim och trovärdig, sa Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm i samband med presskonferensen då granskningsinsatserna presenterades.

Nya regler, som bland annat redovisning av lön och skatter på individnivå, tillsammans med att fler branscher omfattas av kravet på personalliggare ska underlätta Skatteverkets kontroller och leda till att staten får in de intäkter de ska ha. Efter förra årets granskning av punktskatter som alkohol, tobak och bränsle beslutade Skatteverket om höjd skatt med över 100 miljoner kronor som ett resultat av att ha upptäckt fel och fusk.

Genom folkbokföringskontrollen utreds ärenden om falska identiteter, ett område där antalet underrättelser till andra myndigheter om misstänkt id-fusk fördubblades förra året, och i år väntas de fortsätta att öka.

Den som handlat med kryptovalutor under året som gått, och som kommer att göra det under 2019, kan också räkna med att granskas lite extra. Skatteverket konstaterar att en stor del av handeln med kryptovalutor inte redovisas och därför kommer nu kontrollen på området att utökas.

Även företag som säljer produkter via större marknadsplatser på nätet ska kontrolleras närmare, liksom bolag som marknadsför sina produkter via influencers i sociala medier.

Charlotta Marténg

Copyright ©  2014. Alingsås Revision AB - All Rights eserved.